Svet Alumni EF

Svet Alumni Ekonomske fakultete za mandatno obdobje 2017 - 2019

Svet AEF v mandatnem obdobju 2017-2019 sestavljajo:

  • Janez Škrabec, predsednik,
  • prof. dr. Marko Pahor, predstavnik vodstva,
  • Marjan Smonig, predstavnik strokovnih služb,
  • mag. Mihaela Leskovec, članica,
  • Urša Žorž, članica.

Vsem imenovanim v Svet AEF iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo.

Alumni EF