Alumni zgodba: Kristina Čič

V SVOJEM DELU MORAMO VIDETI SMISEL

Kristina Čič, direktorica storitev v računovodskem servisu Unija Smart Accounting se je že v času študija našla v svoji smeri – računovodstvu. Za svojo izobraževalno pot je izbrala Ekonomsko fakulteto zaradi dobro dodelanega predmetnika ter strokovnih predavateljev, ki so ji ponudili odlično pripravo za vstop v poslovni svet. Povedala nam je, kako je študij vplival na njeno kariero, kateri predmeti so ji ostali še posebej v spominu ter s kakšnimi izzivi se srečuje na današnjem delovnem mestu. Prav tako je z nami delila tudi nasvete za sedanje študente glede izbire karierne poti.

Zakaj si se odločila za študij ravno na EF? Kaj ti je študij na EF dal?

Študij na EF se mi je zdel zaradi dobro dodelanega predmetnika in strokovnih predavateljev kot odlična odskočna deska v poslovni svet. Poleg učenja in predavanj je EF gradil okolje, v katerem se je teorija srečala s prakso ter spodbujal most med strokovnostjo v predavalnici in uporabo v resničnem svetu. Raznovrstne izkušnje, od interaktivnih vaj do različnih razprav, so izpopolnile ne le moje znanje, temveč tudi kritično mišljenje in veščine reševanja problemov. Možnost sodelovanja z vrstniki z vsega sveta je obogatilo moje razumevanje različnih kultur in pogledov. 

Kakšna si bila kot študentka? Se ti je kakšen predmet še posebej vtisnil v spomin?

Če pogledam nazaj v študentska leta, je bil moj čas na EF kot neke vrste potovanje skozi spreminjanje načina razmišljanja, kar se mi zdi najpomembnejša vrlina, na katero lahko neka institucija ali mentor vpliva. V času študija sem imela najraje vaje, kjer smo nadgrajevali teoretične koncepte in ji spravili v prakso.  Med naborom predmetov, ki jih je ponujala EF, je eden zelo izstopal – predmet Finančna analiza. Pod vodstvom strokovnih mentorjev smo preučili bilance stanja, izkaze poslovnega izida in poročila o denarnih tokovih ter si tako ustvarili sliko o uspešnosti poslovanja posameznega podjetja. Predmet je bil res uporaben, pridobljeno znanje ni bilo omejeno le na šolske klopi, ampak sem ga kasneje lahko popolnoma preslikala v gospodarski svet. 

Nam lahko na kratko predstaviš svojo karierno pot in delovne naloge, ki jih opravljaš na trenutni poziciji v podjetju Unija?

Moja karierna pot se je začela s študentskim delom v banki še v času študija. Po končanem študiju sem se tam tudi zaposlila na delovnem mestu bilančnega analitika. Delo je bilo sicer zanimivo, tudi znanja o analizi bilanc sem pridobila ogromno, vendar pa sem si želela več izzivov in bolj dinamično delo, ki pa bo tudi iz smeri, katero sem študirala, to je računovodstvo. In tako sem se odločila, da si poiščem zaposlitev v računovodskem servisu, kjer lahko pridobim največjo širino znanja iz računovodskega in davčnega področja. Za tovrsten cilj se mi je Unija zdela popolna izbira. In res se je tako tudi izkazalo! 

Na Uniji sem se sprva zaposlila kot računovodja. Ker nisem imela preteklih izkušenj, sem najprej začela z manjšimi, manj zahtevnimi strankami, nato pa so se zadeve začele hitro odvijati. Podjetje je spoznalo, da se hitro učim, da sem zanesljiva in odgovorna in mi tako začelo dodeljevati večje stranke in dodatne projekte. Vključena sem bila tudi v program talentov, to je eden izmed programov, ki ga na Uniji ponujamo zagnanim zaposlenim, ki se želijo razviti tudi v smeri managementa. Tako sem s podporo mentorjev in razvojnega programa po dveh letih in pol v podjetju postala vodja tima za računovodstvo in davke. Delo je zelo razgibano in zanimivo, predvsem pa ne veš, kakšne izzive ti bo prinesel naslednji dan. Po petih letih na Uniji sem prevzela tudi novo pozicijo direktorice storitev, kjer sem odgovorna za delo v oddelku storitev. Delovne naloge zajemajo planiranje prihodkov in stroškov na področju storitev, novih zaposlitev, skrbim za pravilnost zaračunavanja opravljenih storitev strankam, skrbim za prenos znanja na vodje timov, rešujem reklamacije s strani strank, sodelujem z zaposlenimi, nudim podporo zaposlenim in skrbim za dobro klimo na delovnem mestu, sodelujem pri različnih projektih, upravljam odnose z večjimi strankami in še in še. Zadolžitve so zelo razgibane in omogočajo stalno rast na osebnostnem in strokovnem področju.

Kakšni so tvoji izzivi na delovnem mestu?

Izzivi, s katerimi se soočam na delovnem mestu, so predvsem to, da ne vem čisto točno, kaj me čaka naslednji dan.  Vsak dan ti prinese nov izziv, s katerim se moraš soočiti in ga rešiti. Postavljanje prioritet, upravljanje s časom in obvladovanje stresa so zelo pomembne veščine pri opravljanju tega dela. 

Kaj bi si želela, da bi vedela na začetku karierne poti? Kaj bi priporočala sedanjim študentom?

Moj nasvet pri izbiri karierne poti bi bil, da vsak posameznik dobro premisli, kje in v katerem poklicu si želi ustvariti kariero

Na delovnem mestu preživimo velik del svojega potovanja po življenju, tako da je izjemnega pomena, da delo opravljamo z veseljem in v njem vidimo nek smisel.