Alumni zgodba: Lana Delač

Lana Delač je svojo poklicno pot začela s študijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je razvila široko paleto veščin, od medkulturnega delovanja do napredne analitike in programiranja. Njena strast do tehničnih področij in razumevanje poslovnih procesov sta jo pripeljala do pozicije podatkovni inženir v podjetju GEN-I, kjer skrbi za podatkovno skladišče in razvija rešitve za strateško uporabo podatkov. Lana verjame v nenehno učenje in prilagajanje, kar ji omogoča uspešno karierno rast.

Zakaj ste se odločili za študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani?

Ekonomsko fakulteto sem izbrala zaradi njenega modernega in inovativnega pristopa ter širokega nabora študijskih in obštudijskih dejavnosti. Fakulteta mi je omogočila, da nisem bila ozko usmerjena že na začetku, kot je to pogosto na drugih fakultetah. Študij je spodbujal študijsko izmenjavo in prakso v tujini, kar mi je odprlo vrata v številne smeri. Končala sem na angleški smeri tako na dodiplomskem kot na podiplomskem študiju, kar mi je dalo dragocene medkulturne izkušnje.

Kako je študij na EF vplival na vašo kariero in osebni razvoj? Katera znanja ali veščine, pridobljene med študijem, so vam najbolj koristila v karieri?

Na dodiplomskem študiju sem izbrala smer mednarodno poslovanje, ki mi je ponudila dober vpogled v poslovni in ekonomski svet. Študij mi je s široko paleto predmetov in gostujočimi predavanji odprl oči za različne karierne priložnosti. Že kot študentka me je pritegnila informatika, zato sem začela delati kot “software tester”. Ta izkušnja me je pripeljala do odločitve za magistrski študij poslovne informatike, kjer sem nadgradila svoje tehnične veščine kot so analitika, programiranje in upravljanje podatkov.

Kakšna je bila vaša karierna pot po diplomi na EF?

Kariero sem začela že med študijem in preizkusila različna delovna mesta, kar mi je pomagalo pri iskanju zaposlitve po diplomi. Začela sem kot podatkovni analitik, kjer sem delala z napredno analitiko, vzdrževala nadzorne plošče in razvijala nove podatkovne modele. To delo me je navdušilo nad podatkovnimi znanostmi, kar me je privedlo do moje sedanje vloge v podjetju GEN-I, kjer delam na večjih projektih in pri večji skalabilnosti podatkov.

V podjetju GEN-I delate kot podatkovna inženirka. Kaj vključujejo vaše vsakodnevne naloge in odgovornosti? S katerimi posebnimi izzivi se soočate?

Da, moja vloga v podjetju GEN-I je v ekipi za modeliranje podatkov, ki je ključna za skrb našega skladišča podatkov (DWH). Ekipa je del službe za podatkovno platformo, ki spada pod sektor poslovne inteligence in razvoja. Ta oddelek pokriva širok spekter dejavnosti – od izkoriščanja podatkov za strateške in operativne odločitve, ugotavljanje vzorcev in trendov, do zbiranja, skladiščenja, analize podatkov, podpore uporabnikom in avtomatizacije procesov.

Moje delo obsega tako operativne kot razvojne naloge. Med operativne naloge spadajo vzdrževanje infrastrukture, kot je skrb za delovanje baz, zagotavljanje kvalitete podatkov na dnevni ravni in po potrebi njihovo popravljanje ali čiščenje. Na razvojni strani pa moje naloge vključujejo razvoj novih funkcionalnosti, vključevanje novih področij, integracijo podatkov iz različnih virov, upravljanje podatkovnih tokov in avtomatizacijo procesov.

Pogosti izzivi, s katerimi se soočam, vključujejo usklajevanje časovnic projektov, ki se lahko spremenijo, če se tekom razvoja spremenijo prioritete naročnika. Prav tako je ključno nenehno usklajevanje med oddelki, saj pogosto prihaja do šumov v komunikaciji, zato je pomembno, da so cilji in želje jasno opredeljeni že na začetku projekta.

Kako uravnovešate profesionalno in osebno življenje?

Prilagajanje na redno zaposlitev po študentskem delu je bilo izziv, vendar mi GEN-I omogoča, da ohranjam ravnovesje. Podjetje podpira uravnoteženje med poklicnim in zasebnim življenjem, kar mi omogoča, da se ukvarjam tudi s svojimi hobiji.

Kateri nasvet bi dali študentom na začetku njihove kariere?

Moja glavna priporočila za študente so, da izkoristijo priložnosti za različne izkušnje in se ne bojijo prijaviti na delovna mesta, četudi ne izpolnjujejo vseh zahtev. Izkušnje vam pomagajo ugotoviti, kaj vam ustreza in vam olajšajo iskanje zaposlitve, kjer boste vedeli, kaj lahko pričakujete od delodajalca.