Alumni zgodba: Matic Čufar

ŽELIM SI BITI MOST MED AKADEMSKIM SVETOM IN GOSPODARSTVOM

Matic Čufar je alumni Ekonomske fakultete, danes pa doktorski študent na Ekonomsko-poslovni fakulteti in manager za obračun plač v podjetju LeitnerLeitner. Sam zase pravi, da je po naravi radoveden in strasten do raziskovanja, zato se je odločil, da kariero v gospodarstvu združi tudi z akademskim svetom. Povedal nam je več o svojih začetkih, doktorskem študiju in kako uspe usklajevati študij s službo in zasebnim življenjem.

Zakaj ravno EF in kaj ti je dal študij na Ekonomski fakulteti?

Na Ekonomski fakulteti sem pridobil številne koristi in kompetence, ki so ključne za mojo kariero na področju računovodstva, davčnega svetovanja in trajnostnega poročanja. Študij ekonomije mi je zagotovil trdno razumevanje finančnih vidikov. Prav tako sem se naučil uporabljati analitične metode za reševanje kompleksnih problemov. Na fakulteti sem razvil tudi komunikacijske veščine in pridobil izkušnje v vodenju projektov. 

Zaupaj nam svoj najlepši spomin na študentske čase na EF. Česa se še posebej rad spominjaš?

Med študijem na Ekonomski fakulteti sem sodeloval s podjetjem pri raziskavi trga. To je bila dragocena izkušnja, kjer sem uporabil teoretično znanje v praksi. S skupino smo analizirali trg, zbrali podatke in oblikovali strategije za podjetje. Projektno delo me je naučilo raziskovanja, analiziranja podatkov in timskega dela. Videti, kako so naše priporočila vplivala na podjetje, mi je bilo v izjemno zadovoljstvo. Ta spomin me spodbuja k nadaljnjemu razvoju mojih poslovnih veščin.

Poleg redne zaposlitve si tudi doktorski študent na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerza v Mariboru. Kako usklajuješ obveznosti? 

Pri usklajevanju obveznosti med redno zaposlitvijo, doktorskim študijem na Ekonomsko-poslovni fakulteti ter družinskimi obveznostmi se osredotočam na dobro organizacijo, komunikacijo in vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. Sestavil sem jasen urnik, ki upošteva vse pomembne vidike mojega življenja, vključno z družinskimi obveznostmi. Pogovoril sem se s svojim delodajalcem glede morebitnih prilagoditev, da se lažje usklajujem med delom in študijem. 

Kaj je vplivalo na odločitev, da poleg redne službe v gospodarstvu nadaljuješ izobraževanje? Se v prihodnosti vidiš še vedno v gospodarstvu ali mogoče v akademskem svetu?

Odločitev za nadaljnje izobraževanje ob redni službi v gospodarstvu je bila posledica moje želje po osebnem in poklicnem razvoju ter strasti do raziskovanja. V prihodnosti si želim delovati tako v gospodarstvu kot tudi v akademskem svetu. Gospodarstvo mi omogoča neposredno uporabo znanja, sodelovanje pri reševanju poslovnih izzivov in napredovanje v karieri, medtem ko akademski svet ponuja platformo za raziskovanje, širjenje znanja in vplivanje na prihodnje generacije strokovnjakov. Verjamem, da lahko izkoristim najboljše iz obeh svetov in združim svoje veščine ter prispevam na obeh področjih.

V podjetju LeitnerLeitner si manager za obračun plač. Kakšni so tvoji največji izzivi?

Kot manager za obračun plač v podjetju LeitnerLeitner d.o.o. se srečujem s številnimi izzivi, ki zahtevajo moje prizadevanje in premagovanje ovir. Med njimi so zapleteni zakonodajni okvir, ki zahteva stalno prilagajanje in poznavanje sprememb, obvladovanje obsežnih podatkov, kar zahteva natančnost in skrbno ravnanje, prilagajanje spremembam in zahtevam podjetja, zagotavljanje jasne in pravočasne komunikacije ter izobraževanje in prilagajanje novim tehnološkim rešitvam, kar zahteva odprtost do učenja in prilagodljivost.

Pomemben del uspeha pa je tudi dobro sodelovanje in podpora ekipe, saj se skupaj trudimo doseči skupne cilje in zagotoviti uspešen obračun plač.

Kaj bi bila tvoja sanjska služba?

Moja sanjska služba bi pomenila združiti akademsko raziskovanje in gospodarsko svetovanje na področju trajnosti, davčnega svetovanja in računovodstva. Želim postati vodilen strokovnjak, ki povezuje znanstveno znanje s praktičnimi rešitvami v poslovnem svetu. Sanjam o soustvarjanju inovativnih strategij, ki temeljijo na najnovejših spoznanjih iz ekonomije in akademskega raziskovanja. Želim si biti most med akademskim svetom in gospodarstvom ter prispevati k trajnostni rasti, konkurenčnosti in družbenemu vplivu podjetij.