Generali Investments

O PODJETJU

Družba Generali Investments je bila ustanovljena leta 1994 pod imenom Kmečka družba, kot prva družba za upravljanje v Sloveniji. Leta 1996 smo prevzeli v upravljanje Galileo, prvi slovenski vzajemni sklad, ki je še dve leti starejši kot družba sama. 

Naše osnovne dejavnosti so upravljanje investicijskih skladov in storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Odlikuje nas odličnost v upravljanju naložb in finančnem svetovanju, za kar prejemamo številna priznanja, tudi mednarodna. Zaupanje ohranjamo s poglobljenim poznavanjem trga, dolgoletnimi izkušnjami ter s predanostjo uresničevanju naših skupnih naložbenih ciljev.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Pričakujemo zavzete, zanesljive, učinkovite in strokovne sodelavce, z zmožnostjo kreativnega izražanja. Od zaposlenih pričakujemo neprestane izboljšave in hiter odziv na živahen ritem sprememb.

KAJ PONUJATE NOVIM SODELAVCEM?

V družbi Generali Investments se zavedamo, da so za uspeh podjetja ključnega pomena lojalni in zadovoljni zaposleni. Ambiciozno sledimo zastavljenim ciljem, ki smo jih sooblikovali skupaj z zaposlenimi.

Za dosego ciljev potrebujemo zavzete in strokovne sodelavce, katerim omogočamo razvoj njihovih potencialov tako na strokovnem kot tudi na osebnostnem področju. Ustvarili smo prijazne delovne razmere in okolje, ki vsakemu članu ekipe zagotavljajo možnost kreativnega izražanja, razvijanja učinkovitosti in zanesljivosti.

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno ni na voljo novih delovnih mest.

STOPITE V KONTAKT

Spletna stran: www.generali-investments.si

Mail: nasvet@generali-investments.si

Kontaktna oseba: Jana Pavlič; jana.pavlic@generali-investments.si

PRIJAVA NA AlumniUP