22. april 2021 ob 15.00

CPOEF E-TALK: Ekonomija pod žarometi

Borut Jamnik

Borut Jamnik je strokovnjak, z več kot 20 letnimi bogatimi izkušnjami v finančnem sektorju in zavarovalništvu. Znaje in izkušnje je pridobival tako z opravljanjem poslovodnih kot tudi nadzornih funkcij v številnih uspešnih podjetjih. V različnih vlogah je vodil in sodeloval pri poslovnih in finančnih prestrukturiranjih podjetij, vodil je številne nakupne in prodajne postopke podjetij, ustanovitve različnih podjetij in njihova korporativna preoblikovanja.

Od leta 2011 je predsednik uprave Modre zavarovalnice, največje upravljavke pokojninskih skladov. Odgovoren je  za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja, kontrolinga, strateškega komuniciranja ter pravnih in kadrovskih zadev. Svoje znanje in raznolike  izkušnje deli v različnih interesnih združenjih. Je član nadzornega sveta Krke, d. d. in NKBM, d. d. 

Vešč kvantitavnih orodij (njegova osnovna izobrazba so naravoslovne znanosti in matematika) poizkuša razumeti pojave v družbi, ekonomiji, gospodarskih organizacijah in posplošiti konkretne izkušnje in dogajanja ter jih sistematično urediti.

Pridružite se nam na ekskluzivnem dogodku, na katerem za vas pripravljamo serijo 15 minutnih vrhunskih nagovorov, misli in idej s področja ekonomije, ekonomske filozofije in vpliva na poslovanje in družbo.