1. junij 2022

Ekonomija pod žarometi

Dejan Paravan

Aktivni sooblikovalec tržnega dogajanja v Sloveniji in priznani strokovnjak s področja trga električne energije in zemeljskega plina je poklicno pot začel leta 1999 kot raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 tudi doktoriral s področja obvladovanja srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne energije. Med študijem je pridobival dragocene izkušnje med drugim na inštitutu podjetja Siemens AG v nemškem Erlangnu in v podjetju Decision Systems International, v Atlanti, ZDA. Po pridobitvi doktorata se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski sistemi, d.o.o. in opravljal različne funkcije v podjetjih v okviru te poslovne skupine in se posvetil predvsem razvoju dejavnosti prodaje električne energije končnim odjemalcem. Bil je direktor družbe IG Prodaja, d.o.o., član uprave družbe Austrian Power Vertriebs GmbH na Dunaju in direktor družbe Istrabenz-Gorenje, d.o.o. Ob preoblikovanju družbe GEN-I v letu 2006 je bil imenovan v upravo kot član, odgovoren za prodajo električne energije, odkup energije od proizvajalcev SPTE in OVE ter razvoj in operativno vodenje prodajnega stebra družbe. Novembra 2011 je bil imenovan za izvršnega direktorja za dobavo električne energije, leta 2016 pa je nastopil mesto direktorja strateškega inoviranja s ciljem razvoja novih energetskih storitev in produktov zelenega prehoda v energetiki, razvoja kadrov in področja inovacij. Je direktor treh hčerinskih družb (GEN-I Vienna GmbH, Avstrija, GEN-I Energia S.r.l., Italija, in GEN-I Hrvatska d.o.o. Zagreb, Hrvaška). Z začetkom leta 2022 je bil imenovan v upravo skupine GEN-I. Je priznan predavatelj s področja energetskih trgov in energetike, avtor številnih znanstvenih člankov in strokovnih prispevkov ter član stanovskih združenj.

Pridružite se nam na ekskluzivnem dogodku, na katerem za vas pripravljamo serijo 15 minutnih vrhunskih nagovorov, misli in idej s področja ekonomije, ekonomske filozofije in vpliva na poslovanje in družbo.