22. april 2021 ob 15.00

CPOEF E-TALK: Ekonomija pod žarometi

Igor Lončarski

Igor Lončarski je izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področij modelov vrednotenja naložb, upravljanja finančnih naložb, vrednotenja podjetij in vedenjskih financ. Visokošolsko izobraževanje je začel na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga leta 2007 zaključil na Universiteit van Tilburg na Nizozemskem z doktoratom s področja zamenljivih obveznic in odločitev podjetij o izboru virov financiranja. Sodeluje pri izobraževalnih programih na Centru Poslovne Odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) in pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Je avtor strokovnih in znanstvenih prispevkov, predavatelj na tujih znanstvenih konferencah, član uredniških odborov tujih znanstvenih revij in urednik znanstvene revije »Risk Management« (založnik Palgrave Macmillan). Svetovalno sodeluje s finančnimi institucijami, podjetji in nevladnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Pridružite se nam na ekskluzivnem dogodku, na katerem za vas pripravljamo serijo 15 minutnih vrhunskih nagovorov, misli in idej s področja ekonomije, ekonomske filozofije in vpliva na poslovanje in družbo.