22. april 2021 ob 15.00

CPOEF E-TALK: Ekonomija pod žarometi

Maks Tajnikar

Maks Tajnikar je doktor ekonomije in podjetništva ter redni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je minister za malo gospodarstvo (1992-1993) in minister za gospodarstvo (1993-1996) v Vladi Republike Slovenije. V obdobju 2001-2007 je bil dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 500 znanstvenih in strokovnih del v različnih domačih in tujih časopisih, učbenike s področja mikroekonomike, makroekonomike, upravljalne ekonomike, managiranja rastočih poslov, podjetništva in post-keynesianske ekonomske teorije. Je avtor petih knjig in soavtor v večjem številu knjig in monografij. Kot avtor ali soavtor je objavil več kot 65 recenziranih znanstvenih tekstov. Sodeloval je na več kot 80 mednarodnih konferencah in izdelal več kot 95 svetovalnih del. V zadnjih osmih letih je bil uvodničar na 8 mednarodnih konferencah. Že od osemdesetih let je objavljal v časopisih in strokovnih revijah. Bil je član nadzornih svetov in svetov bolnišnic (tudi UKC Ljubljana) ter ustanovitelj večjega števila novih študijskih programov v Sloveniji in v tujini, med drugim tudi podiplomskega programa Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Sedaj raziskovalno največ deluje na področju makroekonomike, ekonomike rastočih podjetij, ekonomike javnega sektorja in zdravstvene ekonomike. Leta 2015 je s soavtorji pripravil obsežno reformo zdravstva v Sloveniji. Predava predmete s področij makroekonomike, mikroekonomike, managiranja rastočih podjetij, managiranja organizacij v javnem sektorju in zdravstvene ekonomike ter analize.

Pridružite se nam na ekskluzivnem dogodku, na katerem za vas pripravljamo serijo 15 minutnih vrhunskih nagovorov, misli in idej s področja ekonomije, ekonomske filozofije in vpliva na poslovanje in družbo.