Gorenjska banka

O PODJETJU

Vizija Gorenjske banke – biti drugačni in prva izbira strank, kjer koli in kadar koli – prenaša sporočilo o našem optimizmu, zavzetosti in temeljnem cilju banke, da podpiramo razvoj gospodarstva ter omogočamo strankam, da uresničujejo svoje finančne cilje. In to lahko dosegamo le v partnerstvu z zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji in lokalno skupnostjo. Z učinkovitimi in kakovostnimi bančnimi rešitvami, ki temeljijo na razumevanju potreb in pričakovanj tako fizičnih oseb kot podjetnikov, gradimo dolgoročno zaupanje in sodelovanje.

Gonilo našega razvoja in napredka so naši zaposleni, ki  s svojim odgovornim delom, predanostjo strankam in inovativnim razmišljanjem pomembno prispevajo k poslovnemu uspehu banke. 

Gorenjska banka je kot prva banka v Sloveniji leta 2021 pridobila certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki potrjuje dosedanja prizadevanja in postavlja temelj za strateško in sistemsko vodenje družbeno odgovornega delovanja banke. S trajnostno naravnanimi in družbeno odgovornimi aktivnostmi dvigamo kakovost bivanja širše skupnosti, prispevamo k varovanju okolja, povečujemo finančno in digitalno pismenost strank ter tako krepimo svoje osnovno poslanstvo, zadane vrednote in etične zaveze.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem pripravljenost do dela in učenja, strokovnost, zavzetost, odprtost za spremembe, pozitivno naravnanost in proaktivnost. Želimo si samoiniciativnih in zavzetih sodelavcev, ki delajo strokovno in znajo sodelovati. 

KAJ PONUJATE NOVIM SODELAVCEM?

Prizadevamo si za nenehen razvoj znanja in kompetenc znotraj banke. Nenehno skrbimo za dobro počutje sodelavcev na delovnem mestu z odprto in transparentno komunikacijo ter organizacijo raznovrstnih dogodkov, s katerimi krepimo medsebojno sodelovanje.

Zaposleni v Gorenjski banki imajo možnost:

  • vključitve v kolektivnega dodatnega prostovoljnega pokojninskega in kolektivnega nezgodnega zavarovanja:
  • horizontalnega in vertikalnega napredovanja
  • dela od doma,
  • fleksibilnega delovnega časa
  • udeležbe na internih in eksternih izobraževanjih,
  • sodelovanja na športnih in družabnih dogodkih banke,
  • koriščenja ukrepov certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Ponujamo stimulativno delovno okolje, kjer boste lahko tudi v bodoče razvijali svoje kompetence in osvajali nova znanja.

PROSTA DELOVNA MESTA

 https://www.gbkr.si/zaposlitev/ 

STOPITE V KONTAKT

Spletna stran: https://www.gbkr.si/

Mail: zaposlitev@gbkr.si

Kontaktna oseba: