Nova KBM

O PODJETJU

Nova KBM je močna, stabilna in univerzalna banka z več kot 160-letno tradicijo bančništva v Sloveniji in jasno vizijo: biti najboljša banka v Sloveniji. 

Nova KBM je del madžarske Skupine OTP, ki nam kot strateška lastnica z dolgoročno vizijo razvoja omogoča uspešno spopadanje z novimi izzivi in priložnostmi na trgu. 

Skupino Nove KBM sestavljata 2 družbi, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. in odvisna družba ALEJA finance d.o.o.

Korporativno kulturo gradimo in utrjujemo s pozitivnimi vrednotami, ki določajo naša dejanja, odločitve in dobre prakse. V banki ustvarjamo okolje, kjer odprto komuniciranje in vsakodnevni izzivi niso samo dobrodošli, ampak hkrati pomenijo tudi odgovornost.

Naše poslanstvo je uspešno uresničevanje 5 strateških stebrov, in sicer rast in dobičkonosnost, odličnost v poslovanju s strankami, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost, organizacijska kultura in razvoj zaposlenih.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

V svojo sredino vabimo sodelavce, ki si želijo postati del uspešne globalne skupine OTP in  soustvarjati novo banko prihodnosti.

Pomembno je, da so usmerjeni k odlični storitvi strankam, imajo dobre komunikacijske spretnosti in sposobnost analiziranja finančnih situacij. Etično ravnanje, timsko delo in tehnološka pismenost so ključni za delovanje v dinamičnem okolju banke. Poudarek je tudi na stalnem učenju, prilagajanju spremembam ter identifikaciji s vrednotami in poslanstvom banke. Samoiniciativnost pri reševanju problemov je dodatna pozitivna lastnost.

Seveda pa so pričakovanja odvisna tudi od posameznega odprtega delovnega mesta.

KAJ PONUJATE NOVIM SODELAVCEM?

Našim zaposlenim nudimo možnost osebnega in kariernega razvoja v odprtem, urejenem in varnem delovnem okolju z mednarodnim pridihom

Prav tako jim ponujamo:

 • Možnost horizontalnega in vertikalnega napredovanja.
 • Možnost dodatnih izplačil na podlagi uspešnosti zaposlenih.
 • Zaposleni za nedoločen čas oz. zaposleni za določen čas po enem letu zaposlitve so upravičeni do plačila premij kolektivnega dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
 • Možnost vključitve v kolektivno nezgodno zavarovanje.
 • Možnost koriščenja ukrepov iz naslova polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
 • Aktivno spodbujamo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu s telesno dejavnostjo.
 • Ponujamo jim premični delovni čas z možnostjo izbire prihoda in odhoda skladno z internim pravilnikom.
 • Možnost dela od doma skladno z internim pravilnikom.
 • Možnost udeležbe na internih in eksternih izobraževanjih ter e-izobraževanjih.
 • Možnost udeležbe na Teambuildingih.
 • Možnost sodelovanja na športnih in družabnih dogodkih v organizaciji banke.
 • Možnost sodelovanja v internih nagradnih žrebanjih vstopnic za športne in kulturne dogodke.

PROSTA DELOVNA MESTA

Prosta delovna mesta najdete tukaj.

STOPITE V KONTAKT

Spletna stran: www.nkbm.si/delovna-mesta 

Mail: zaposlitev@nkbm.si