COMLAND: Iskanje novih poslovnih priložnosti in pridobivanje naročnikov (New Business Development

Opis delovnega mesta: Iskanje novih poslovnih priložnosti in pridobivanje naročnikov (New Business Development) – zajema:

• sodelovanje pri pripravi in izvedbi marketinških kampanj samostojno in v sodelovanju s

specializiranimi marketinškimi agencijami;

• pripravo in izvedbo kakovostnih klicev potencialnih strank;

• vodenje prodajnega procesa od identifikacije poslovne priložnosti do podpisa pogodbe

Skrb za razvoj poslovanja z obstoječimi strankami (Client Retention) – zajema:

• redno spremljanje zadovoljstva strank, zbiranje informacij o njihovih željah in zahtevah

ter ažurno vnašanje pomembnih informacij v sistem za spremljanje prodajnih aktivnosti;

• opravljanje vloge prve kontaktne osebe za dodeljene stranke za vse poslovne zadeve in

koordiniranje potrebnih aktivnosti znotraj oddelkov in s poslovnimi partnerji;

• promocija Comland storitev in produktov, iskanje najboljših rešitev za potrebe strank (v

sodelovanju z drugimi oddelki).

Od novega člana ekipe pričakujemo:

• izrazito željo po dolgoročnem razvoju prodajnih veščin ter radovednost in naklonjenost

informacijski tehnologiji;

• izkušnje v prodaji in komunikaciji s strankami so zaželene, niso pa pogoj;

• samoiniciativnost, samostojnost, komunikativnost in prodornost;

• zmožnost samostojnega navezovanja stikov in komunikacije;

• odlično pisno in ustno izražanje, tudi v angleškem in še vsaj enem dodatnem

zahodnoevropskem jeziku (zaželeno nemškem);

• odprtost, voljo do učenja in timskega dela;

• VI. ali VII. stopnja izobrazbe.

Kaj lahko pričakujete pri delu v Comlandovi ekipi?

• agilno kulturo stalnega razvoja in napredka,

• delo v ekipi, ki ceni skupinski uspeh,

• spodbudno okolje za osebni in strokovni razvoj,

• okolje, kjer je prevzemanje novih vlog in odgovornosti pričakovano,

• work/life balance,

• možnost dela od doma (v samoorganizaciji ekip),

• spodbujanje debate in prenosa informacij/znanja na Govorilnicah, Demonstracijah in

Tehničnih uricah (nekajkrat mesečno),

• letni večdnevni odmik ekipe v sodelovanje v naravi (zadnja leta smo prisegali na

jadranje),

• srečanje za otroke in družine (letno, ko se leto prevesi v novo),

• redna rekreacija z vrhunskim osebnim trenerjem (2x tedensko),

• spodbujanje druženja in praznovanja dosežkov na jutranjih kavicah (tedensko),

• krepitev zdravega življenjskega sloga s svežim sadjem, predavanji in delavnicami,

• vključujočo, k napredku osredotočeno ekipo, ki postavlja ljudi na prvo mesto.

Več info in prijava: TUKAJ

VEČ