Tečaj za voditelja čolna in tečaj za radijsko postajo VHF GMDSS

Izpit za čoln

Izpit za čoln

Na Ekonomski fakulteti bomo organizirali navtični tečaj, v sodelovanju z ekipo Poseidon navtika.
Navtični tečaj obsega tečaj za voditelja čolna in tečaj za radijsko postajo VHF GMDSS.

Tečaji bodo potekali po naslednjem urniku:

Tečaj za voditelja čolna:
– Ponedeljek, 23.3, od 18. do 21. ure
– Torek, 24.3., od 18. do 21. ure
– Sreda, 25.3., od 18. do 21. ure

Prijava: https://poseidon-navtika.si/tecaj-za-voditelja-colna-ljubljana-ekonomska-fakulteta/

Tečaj za radijsko postajo VHF GMDSS:
– Četrtek, 26.3., od 18. do 21. ure

Prijava: https://poseidon-navtika.si/tecaj-za-voditelja-colna-ljubljana-ekonomska-fakulteta/

Vsebuje: 4 urni tečaj oziroma pripravo na izpit za VHF GMDSS pod vodstvom skipperja v ustrezno opremljeni učilnici. Po potrebi imamo individualni pristop in smo odprti za vsa vprašanja (vezana na navtične vsebine).

Izpit za čoln
Vsak tečajnik prejme:
·         navtično knjigo (študijsko gradivo)
·         dostop do simulatorja
·         prijavnico za izpit

Tedenski termini tečaja / priprave na izpit za voditelja čolna traja 3 delovne dni med 17.00 in 20.00 uro.

VHF in izpita za čoln
Vsak tečajnik prejme:
·         navtično knjigo (študijsko gradivo) + pomorsko karto (gratis)
·         3 dnevni najem pripomočkov (več vrvi, šestila, geo trikotniki, bitev, bokobrani)
·         prijavnico za izpit

Prijava na oba tečaja:  https://poseidon-navtika.si/tecaj-za-voditelja-colna-ljubljana-ekonomska-fakulteta/ (Izberi tečaj za čoln + VHF)

Poseidon navtika, si v določenih razmerah pridržuje pravico do spremembe izvajanja tečajev.
Več podrobnih informcij si lahko preberete na spletni strani: www.poseidon-navtika.si

V ceno ni vključena prijava na izpit.