KRITERIJ ZA ČLANSTVO

Klub Beta Gamma Sigma Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (BGS EF UL) se lahko včlanijo študenti:

  • študijskih programov, akreditiranih v okviru AACSB akreditacije; izbor se izvede za vsak program posebej, ločeno za redni in izredni študij.
  • ki prejmejo povabilo, izdano v skladu s kvantitativnimi in kvalitativnimi kriteriji, opredeljenimi v točkah 1.1. – 1.4.

Včlanitev se izvede enkrat letno, na podlagi podatkov za preteklo študijsko leto.

1.1. Dodiplomski študenti

V Klub BGS EF UL povabimo 10% najboljših študentov prvostopenjskega bolonjskega študija posameznega programa, ki

  • so redno napredovali iz letnika v letnik (brez ponavljanja letnika) in brez prekinitve študija, na izrednem študiju pa bili vpisani v posamezni letnik največ dve študijski leti, brez ponavljanja letnika in brez prekinitve študija;
  • uspešno opravili izpite pri vpisanih predmetih vseh letnikov študijskega programa do 30.9. tekočega leta tretjega letnika;
  • ki so dosegli povprečno oceno vseh izpitov najmanj 8,50.

1.2. Podiplomski magistrski študenti

V Klub BGS EF UL povabimo 20% najboljših študentov drugostopenjskega bolonjskega magistrskega študija posameznega programa, ki

  • so opravili celoten bolonjski program;
  • so redno napredovali iz letnika v letnik brez ponavljanja letnika, brez prekinitve študija;
  • uspešno opravili izpite pri vpisanih predmetih vseh letnikov študijskega programa do 30.9. tekočega leta drugega letnika;
  • ki so dosegli povprečno oceno vseh izpitov najmanj 8,50.

1.3. Doktorski študenti

V Klub BGS EF UL povabimo vse doktorande, ki so doktorirali na EF UL v preteklem študijskem letu.

1.4. Prejemniki Prešernovih nagrad EF in UL

V Klub BGS EF UL povabimo študente, ki so prejeli Prešernovo nagrado EF ali Prešernovo nagrado UL v preteklem študijskem letu.