MERCATOR | NOVI SODELAVCI NA PODROČJU KOMERCIALE, MALOPRODAJE IN RAČUNOVODSTVA

Pozicija: Samostojni strokovni sodelavec na področju komerciale (m/ž)

Pri svojem delu boš:

 • pomagal  pri sprejemanju odločitve na podlagi analiz;
 • pomagal pri izbiri novih izdelkov (tudi trgovska znamka) in izločali obstoječe na osnovi analiz;
 • sodeloval pri pogajanjih in planiranju nabave;
 • sodeloval v komunikaciji z dobavitelji;
 • pomagal pri upravljanju blagovne skupine.

Rok za prijave: 31. januar 2024

Več informacij >>>

Pozicija: Samostojni strokovni sodelavec na področju računovodstva (m/ž)

Pri svojem delu boš:

 • usklajeval knjigovodske listine  in podatke;
 • zbiral, pregledoval in selekcioniral informacije;
 • knjižil in usklajeval prejete račune in usklajeval konte;
 • pripravljal dokumentacijo za potrebe revizije;
 • spremljal trende in iskal izboljšave za delo na  področju računovodstva.

Rok za prijave: 31. januar 2024

Več informacij >>>

Pozicija: Samostojni strokovni sodelavec na področju maloprodaje (m/ž)

Pri svojem delu boš:

 • pomagal pri pripravi analiz in poročil na področju maloprodaje;
 • sodeloval pri načrtovanju poslovnih strategij in pri poslovnih odločitvah;
 • spremljal trende in iskal izboljšave za delo na  področju maloprodaje;
 • sodeloval z drugimi sektorji znotraj podjetja (logistika, komerciala, marketing,..);
 • sodeloval pri razvoju zaposlenih.

Rok za prijave: 31. januar 2024

Več informacij >>>