VODSTVO KLUBA

Obdobje

2015-2024

Predsednica kluba:

prof. dr. Metka Tekavčič

E: metka.tekavcic@ef.uni-lj.si 
W: ef.uni-lj.si/osebe/Metka-Tekavcic

Svetovalka kluba:

prof. dr. Katarina Katja Mihelič 

E: katja.mihelic@ef.uni-lj.si 
W: ef.uni-lj.si/osebe/Katarina-Katja-Mihelic

Namestnica svetovalke kluba:

doc. dr. Ana Čertanec

E: ana.certanec@ef.uni-lj.si 
W: ef.uni-lj.si/osebe/Ana-Certanec

Obdobje

2013-2015

Predsednica kluba:

prof. dr. Metka Tekavčič

W: ef.uni-lj.si/osebe/Metka-Tekavcic

Svetovalka kluba:

prof. dr. Tanja Dmitrović

W: ef.uni-lj.si/osebe/Tanja-Dmitrovic

Obdobje

2012-2013

Predsednik kluba:

prof. dr. Dušan Mramor

W: ef.uni-lj.si/osebe/Dusan-Mramor

Svetovalka kluba:

prof. dr. Tanja Dmitrović

W: ef.uni-lj.si/osebe/Tanja-Dmitrovic