Alumni zgodba: Boštjan Zimšek

KRATKA PREDSTAVITEV
(Iz arhiva)

Leto in smer zaključka študija na EF: 2008, Finance
Asociacija na EF: IS-LM krivulja in predvsem zgodnje ustvarjanje
Favourite book : Karl May: Vinetou

Q&A INTERVJU

Kako je študij na EF zaznamoval vašo uveljavitev v tujini in vaše načrte v prihodnosti?

Študij na EF je vsekakor imel velik vpliv pri odločitvi za iskanje zaposlitve in uveljavitev v tujini. Predavanja o aktualnih temah in problematiki gospodarstva, ter kasnejši podrobnejši razpravi in analizi v družbi izjemnih asistentov, približajo temo posamezniku in spodbudijo medsebojno sodelovanje. Takšen pristop, narava študija in dostopnost predavateljev, mentorjev in asistentov so pri meni spodbudili zanimanje o dogajanju zunaj slovenskih meja in željo po uveljavitvi v tujini. V mojem primeru so k odločitvi prispevale tudi pridobljene izkušnje v globalnem oddelku oskrbovalne verige pri podjetju Danfoss Trata in diplomska naloga na temo varnostnih zalog.

EF mi je omogočila pridobitev znanja, razvoj spretnosti, spoznavanja aktualnih globalnih tem/ekonomskih modelov s pomočjo razprav in raziskovalnih nalog in s tem možnost uveljavitve v mednarodnem okolju. Potrebno je verjeti v svoje znanje, raziskovati področja, ki nas zanimajo, in graditi na izkušnjah. Ob takšnem pristopu se hitro pojavijo priložnosti, ki jih je ob posameznikovi želji po uveljavitvi v tujini potrebno izkoristiti.

Katere besede, izrečene na EF, so vam ostale še posebej v spominu in kdo jih je izrekel?

Veliko spominov me veže na Ekonomsko fakulteto in veliko je bilo izrečenih besed in informacij, ki danes pridejo še kako prav. Prav gotovo pa sem si najbolje zapomnil besede, ki jih je izrekel prof. dr. Maks Tajnikar na enem izmed mojih prvih predavanj v prvem letniku, in sicer, da po končanem študiju na Ekonomski fakulteti ob sprehodu po ljubljanski tržnici ne bomo videli samo različnih proizvodov in cen, ampak bomo tržnico videli skozi oči ponudbe in povpraševanja.

EF obeležuje častitljivo obletnico, 70 let. Kako vidite EF, ko bo praznovala 80 let?

Ekonomska fakulteta je že v času mojega študija veliko energije usmerjala v povezovanje z univerzami in raznimi mednarodnimi programi zunaj slovenskih meja. Osredotočenost in vpletenost v mednarodne izobraževalne tokove prinese ogromno možnosti za mednarodno sodelovanje, izmenjavo znanja in prepoznavnost institucije. Mogoče naključje, pa vseeno … pred kakšnim mesecem mi je eden izmed tukajšnjih kolegov omenil, da imajo študentje v Hong Kongu, preko programa izmenjave študentov, možnost študija tudi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Skratka, prepoznavnost EF se je razširila tudi zunaj meja Evrope in ne dvomim v to, da se bo v naslednjih 10-ih letih ta prepoznavnost samo še povečevala. Tovrstne stvari se ne zgodijo čez noč in so plod večletnega dobrega dela, organizacije in osredotočenosti celotne institucije v dobro študentov, bodočih in sedanjih podjetnikov.

Pripravila: mag. Tina Drolc
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani