Alumni zgodba: Aleš Mižigoj

Aleš Mižigoj, glavni direktor Medex d.o.o.
(Iz arhiva)

Leto in smer zaključka študija na EF: Leta 1958 sem zaključil študij na Ekonomski fakulteti. Takrat je bil samo univerzalni program.
Vaš profesionalni naziv/izobrazba: Z diplomo sem prejel akademski naziv diplomirani ekonomist.
Asociacija na EF: Začela so se odpirati nova obzorja razsežnosti ekonomskih znanosti.
Najljubša knjiga: Najljubša knjiga, ki sem jo prebral, je: Ivan Cankar, Hlapci.
Življenjski moto: Večni optimist.

Q&A INTERVJU

Zakaj ste se odločili za študij na Ekonomski fakulteti (EF) in kako se spominjate svojih študijskih dni?

Že kot deček v osnovni šoli sem kazal zanimanje za trg. Doma smo imeli kmetijo in pridelovali jagode, češnje in breskve. Popoldan sem hodil s košarico jagod, češenj ali breskev po hišah v Krškem ter jih prodajal. Imel sem kar dober uspeh. Študij na Ekonomski fakulteti mi je dal veliko teoretičnega znanja, ki sem ga potem zelo s pridom uporabil v praktičnem življenju. Študentskih dni se spominjam predvsem po napornem prvem letniku, kjer je profesor dr. Vadnal predaval matematiko. Jaz nisem imel nobenih osnov iz srednje ekonomske šole, zato sem včasih že kar obupoval, zakaj sem šel na ta študij, vendar moja nagnjenost k poslovnemu delu je bila močnejša. Tako sem tudi po napornem študiju matematike premagal največjo oviro v času svojega študija. V času rednega študija sem na fakulteti vodil tudi referat predvojaške vzgoje.

Kako je EF zaznamovala vašo kariero, ter katere besede, izrečene na EF, so vam ostale še posebej v spominu in kdo jih je izrekel?

Kot sem že omenil, sem v času študija osvojil teoretične temelje ekonomije. V spominu so mi najbolj ostale vsebine profesorjev dr. Vadnala, dr. Modica, dr. Dularja.

EF obeležuje častitljivo obletnico, 70 let. Kako vidite njeno vlogo danes, se je le-ta spremenila?

Osnovna vloga Ekonomske fakultete mora ostati podajanje teoretičnega znanja ekonomije. Seveda je danes študij povsem drugačen, kot je bil v času pred šestimi desetletji. Prepričan sem, da je Ekonomska fakulteta tudi danes odlična in daje zelo kakovostne kadre. Priporočam, da Ekonomska fakulteta zaposli še več inozemskih profesorjev zaradi internacionalizacije in tako še poveča svoj ugled v svetovnem merilu.

Pripravila: mag. Tina Drolc
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani