Alumni zgodba: Bojan Maher

Bojan Maher – študent prve generacije
(rojen leta 1924) (Iz arhiva)

Leto in smer zaključka študija na EF: februar 1951. Smer je bila samo ena.
Asociacija na EF: poglobljena znanja s področja ekonomije.
Najljubša knjiga: življenjepisi znanih osebnosti.
Življenjski moto: trajno poglabljati znanje, še posebej znanje iz ekonomije..

Q&A INTERVJU

Kako se spominjate začetkov EF kot predstavnik prve generacije njenih diplomantov?

Pred ustanovitvijo EF so študenti pridobili ekonomsko izobrazbo na univerzi v Zagrebu in na Dunaju. V Sloveniji, v Ljubljani in Mariboru pa je najvišjo stopnjo trgovske izobrazbe omogočila Trgovska akademija. Tam sem uspešno diplomiral, kar mi je omogočilo samostojnost v trgovskem poklicu. Želel sem pridobiti dodatno znanje s področja ekonomije, zato sem se odločil za študij na EF, ki je bila ustanovljena marca leta 1946. Na pritisk študentov so se predavanja začela že takoj v spomladanskem semestru. Potekala so v prostorih Mestnega gledališča Ljubljana, danes MGL. Predavatelji so predavali na glavnem odru, študentje so sedeli v parterju in na kolenih zapisovali predavanja. Že prvo leto je bilo vpisanih 500 študentov na rednem in izrednem študiju. Predavanja so potekala večinoma dopoldan. Veliko diplomantov prve generacije je bilo imenovanih za asistente EF, ki so kasneje napredovali do profesorskega naziva.

Kako je EF vplivala na vašo kariero in v katerih vlogah ste profesionalno delovali?

Moja prva služba je bilo asistentsko mesto za področje financ pri profesorju Potočniku, kjer sem delal dve leti. Potem sem moral na obvezno služenje vojske. V tem času je profesor umrl in novoimenovani profesor Pokorn je za asistenta imenoval g. Ribnikarja, ki je kasneje postal redni profesor EF.

Moja druga služba, kjer sem ostal 21 let, je bila v zunanji trgovini podjetja Jugotekstil. Najprej sem delal kot samostojni komercialni referent, potem kot vodja oddelka in vodja sektorja. Dolgo časa sem delal tudi v generalni direkciji, kjer sem bil odgovoren za ustanavljanje podjetij v tujini; Jugotekstil je imel samostojna podjetja v Milanu, Zürichu, Trstu in Münchnu.

Pred upokojitvijo sem 15 let delal v Ljubljanski banki, ki se je kasneje preimenovala v Novo Ljubljansko banko. Zaposlen sem bil v inštitutu za ocenjevanje investicij iz sredstev proračuna. Zadnja služba je bilo delovno mesto samostojni direktor za kreditno monetarno varčevanje, ko sem prevzel sektor za planiranje, statistiko in informatiko.

Kaj želite EF za 70. rojstni dan?

Da bi se še naprej razvijala, si ustvarjala ugled, tudi v tujini, ter pridobivala študente in predavatelje iz tujine.