Alumni zgodba: prof. dr. Maja Makovec Brenčič

KRATKA PREDSTAVITEV
(Iz arhiva)

Ekonomsko fakulteto spremljate neposredno in posredno skozi številne vloge: skozi študijsko obdobje, profesorsko funkcijo, kot prorektorica Univerze v Ljubljani in ministrica za izobraževanje, znanost in šport. V čem je čar, pa tudi izziv, vsake od teh?

Vse moje aktivnosti in vloge povezuje skupna misel in odgovornost, da je znanje vrednota in ključna prvina napredka. Pri tem ves čas skušam povezovati izobraževanje, znanost in gospodarstvo. To je tudi ena od usmeritev mojega mandata kot ministrice, v tovrstno povezovanje in mednarodno odprtost pa verjamem in tu aktivno sodelujem že od študentskih časov naprej.

Katere besede, izrečene na EF, so vam ostale še posebej v spominu in kdo jih je izrekel?

Moj mentor, prof. Hrastelj, izjemen človek in gospodarstvenik z veliko mednarodnih izkušenj še v časih, ko svet ni bil tako dostopen, povezan in odprt. V enem od najinih pogovorov ob zaključevanju doktorskega dela me je modro obogatil z mislijo, da »ni tako pomembno, koliko narediš, pomembno je, kaj tvoje delo sporoča in omogoča drugim.«

V letošnjem letu fakulteta praznuje 70 let. Ali se vloga EF skozi čas spreminja in kakšna bo EF, ko bo praznovala 80 let?

EF je bila vedno prodorna in razvojno usmerjena institucija. Številni posamezniki, njene diplomantke in njeni diplomanti so bili, so in bodo s svojimi znanji pomembno prispevali k razvoju Slovenije in širše skupnosti. S svojim delom in s svojimi dosežki so prepoznavni tudi mednarodno, bodisi v gospodarstvu, družbeno odgovornih funkcijah, na različnih področjih gospodarskega in družbenega razvoja. EF je in bo tudi v prihodnje mednarodno prepoznavna ekonomsko-poslovna šola, ki se postavlja ob bok številnim uglednim poslovno-ekonomskim šolam po svetu. Izobraziti odgovornega diplomanta, ki je napredni nosilec znanja, opolnomočen za njegovo udejanjanje v aktualnih razmerah družbe in trgov, pa je ključni izziv vsakdana vseh, ki soustvarjajo veliko družino EF.