Rešitev je mir in ne spodbujanje vojne

Alumni Ekonomska fakulteta v Ljubljani je organiziral okroglo mizo, na kateri so razpravljali ugledni strokovnjaki: ekonomist in profesor EF Jože Damijan, politolog in nekdanji diplomat Denis Mancevič in Eva Tomič, svetovalka predsednice RS za podnebne in človekove pravice. Razprava, ki jo je moderirala profesorica EF Maja Zalaznik, je osvetlila številne izzive, s katerimi se sooča Evropa v kontekstu globalnih geopolitičnih napetosti in notranjih gospodarskih dilem.

Jože Damijan je poudaril potrebo po jasni strategiji Evrope, ki bo vodila k tehnološkemu razvoju in blaginji državljanov. Poudaril je, da bi Evropa morala spodbujati inovacije in težiti k politični ter gospodarski neodvisnosti od ZDA, postati pa bi morala tudi strateška povezava med ZDA, Rusijo in Kitajsko.

Eva Tomič je opozorila na zaviralne dejavnike v EU, kot je možnost veta posameznih članic, ki upočasnjuje razvoj. Opozorila je na konkurenco držav, kot je Indija, ki je naznanila, da bo postala tretja najmočnejša gospodarska sila. Hkrati pa je izpostavila pomen vključujoče ter integrirane družbe v Evropi.

Denis Mancevič je izpostavil, da se je globalizacijski model zadnjih dveh desetletij izčrpal in da Evropa zaostaja za hitrimi spremembami, ki so jih sprejele druge velike ekonomije.

V kontekstu trenutnih globalnih konfliktov so vsi govorniki izrazili skupno mnenje, da je mir ključna rešitev in da je potrebno spodbujati premirje in diplomacijo, namesto nadaljnjega spodbujanja vojnih konfliktov.

Jože Damijan je kritično ocenil tudi vlogo Nemčije v EU in izpostavil napake v njenih gospodarskih in energetskih strategijah. Opozoril je na potrebo po vojaško-politični avtonomiji Evrope, tehnološkem napredku in demografskih spremembah.

Denis Mancevič je poudaril potrebo po debirokratizaciji in večjem angažmaju državljanov v političnih odločitvah.

Okroglo mizo smo zaključili s sklepno mislijo – kako naj gre Evropa naprej? Eva Tomič zagovarja odprto Evropo z več medsebojnega sodelovanja in povezovanja. S strani Jožeta Damijana pa so bile izpostavljene tri ključne točke za napredek: vojaško-politična avtonomija, tehnološki napredek in demografske spremembe.

Denis Mancevič je dal poudarek  na odpravo pomanjkljivosti, kot je birokracija, ki ovira naše delovanje. Posamezniki in državljani Evrope smo pozvani, da od naših voditeljev zahtevamo in udejanjamo odločitve. Le tako se bomo lahko premaknili naprej.

Maja Zalaznik, moderatorka okrogle mize, je zaključila debato z opomnikom, da bodo leta 2024 v skoraj polovici držav sveta potekale volitve. Bomo prevzeli odgovornost in aktivno soustvarjali prihodnost?

Torej, kako naprej Evropa? Skupaj se moramo zavzeti za večjo odprtost, zahtevati spremembe in skrbeti za našo prihodnost. Bodimo odgovorni!